ผลงานล่าสุด Featured

พัฒนาโปรแกรม ชุดทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Computerzed Cognitive Test Battery) ร่วมกับกรมพละศึกษา

เพื่อทดสอบและรายงานการวัดผล ของระบบจากการทดสอบ 

โดยโปรแกรมชุดนี้ทางกรมพละศึกษาได้นำไปทดสอบกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่ม และเปิดให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดเพื่อนำไปทดสอบได้ 

ไปหน้าโปรแกรม ชุดทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Computerzed Cognitive Test Battery)

แบบฟอร์มขอดาวน์โหลดโปรแกรม

 

 

 
Read 65 times